پیامک تنهایی

اس ام اس غم انگیز من هنوز در انتظار این هستم که تو از “هرگز” خود بازگردی اس ام اس گله کردن با خیالِ تو…

اس دوری و جدایی

پیامک جدایی بی فایی کن وفایت میکنند ، باوفا باشی خیانت میکنند ، مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت میکنند.. اس ام اس…