دوبیتی عاشقانه برای اس ام اس بــــریــــزم اشک چشمــــــــم

اس ام اس شعر نو شــــــــدم بازیچـــــه دست زمــــــــــــانـــــــه غـــم پنهــــانـــــی ام ** نــــــــــــــدانـــــــ ـه نظـــــــر انـــداز بـــرنگ زرد من تــــــــــــو بــــریــــزم اشک چشمــــــــم دانـــــه…