اس ام اس عاشقانه زیبا مرگ انسان زمانیستنه شب

پیامک عاشقانه احساسی

مرگ انسان زمانیست که نه شب بهانه ای برای خوابیدن داردونه صبح دلیلی برای بیدارشدن..ی.

اس ام اس احساسی قشنگ

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم ، غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم .

اس ام اس عاشق تنها

دیوار احساس من را
همه … کوتاه می پندارند ،
اما چه می دانند ،
در پس این دیوار کوتاه ،
زمینش عمق فراوان دارد

پیامک عاشقانه کوتاه

هوایم را داشته باش … وقتی تو هوایم را داری هوا هم خوب میشود
اصلا هوا هم به هوای تو خوب میشود

اس ام اس احساسی زیبا

آرزو میکنم فرو افتادن هر برگ پاییزی آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت.
.

اس ام اس عاشقانه خفن

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردیی

و حق با یکی دیگه ست؛

گاهی معذرت خواهی یعنی

اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره!!

پیامک عاشقانه احساسی

“هست”را گر قدر ندانی میشود”بود ” و …. .. و چه تلخست”هستی”که”بود”ش
“دارمی ” که” ….داشتم

اس ام اس عاشقانه احساسی

آن گاه که آسمان چشمانت به دیده گریست
آن گاه که دل مهربانت با غم آشنا شد
آن گاه که امید قلبت ناامید شد
آن گاه که چشمه وجودت ار آب بی آب شد

اس عاشقانه

روز سپری شد به امیدی که شب آید / شب آمد و دیدم به لبم تاب و تب آمد
ای یار دعا کن من بیچاره مبادا / در حسرت دیدار تو جانم به لب آید . . .

اس ام اس عاشقانه زیبا

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم اما چقدر دلخوشی خوابها کم است ؟!

پیامک عاشقانه

صدایت مى کنم هر شب؛تو هم امشب صدایم کنیتو مغرورى! غرورت را فقط یک شب فدایم کن..ی