اس ام اس عشقی فصلی برای تمام رویاها

sms عاشقانه توپ

قلب کال من در فصل دست های تو می رسد
فصلی برای تمام رویاها ، دستی برای تمام فصل ها

اس ام اس عاشقانه احساسی

همیشه مست و شیدای تو بودم / به فکرآرزو های تو بودم
تموم آرزو های منی ، کاش / یکی از آرزوهای تو بودم . . .

sms عاشقانه توپ

تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست ، چون

اون فقط وسوسه ات میکنه تا اونی رو که داری از دست بدی .

اس ام اس زیبا عاشقانه

گفتمش نقاش را نقشی بکش از معرفت
با قلم نقش تو را با وسعت دریا کشید

sms عاشقانه برای دوست دختر

در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است / دلم برای رفیقان بی ریا تنگ است . . .

اس ام اس های عاشقانه

دوستی آن نیست که زنبور با گل می کند شیره اش را می مکد آخر رهایش می کند دوستی آن
است که پروانه با گل می کند هزار بار خار می خورد باز هم تحمل می کند …
.

اس ام اس عشق و دوستی

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین . قطره چکید
زنده
باد
رفیق
با معرفت !

اس ام اس عاشق

گاهـــی دلــــــم هـــوس شیطنــــــت میکنــــــد
از همــــــان شیطنــــــت هایــــــی کـــه
حــــــرف تـــو پشــــــت آن بنــــــد اســــــت
که میگـــویـــی :
مگـــــــــه دستـــــــــم بهــــــت نرســــــه . . .

اس ام اس عشق

گاهی دلم برای چوپان دروغگو خیلی میسوزه بیچاره دو بار بیشتر دروغ نگفت انگشت نما شد … ولی تو هنوز صادق ترینی

اس عاشقانه

ولت میکنم و می رم

نه اینکه دوستت نداشته باشم ها …

بین خودمون باشه از نخودی بودن متنفرم ….

اس عاشقانه

با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج

آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج . . .