اس سنگین استیئو تزو

اس ام اس بزرگان جهان

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک
است.یئو تزو

اس ام اس سخنان کوتاه

تاریخ نوعی نبش قبر مردگان است. ( ولتر )

اس ام اس جملات پند آموز

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم
یکی از آنان به شمار روی.ژرژهربرت

اس ام اس سنگین و فاز بالا

مانی : انسان تکامل یافته ترین اجزای جهان مادی است.

اس نصیحت

“زندگی اولین هدیه است، عشق دومی و درک سومین.”

مارج پیرسی (Marge Piercy)

اس ام اس جملات قصار

هیچ چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند،
بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز
است.یفونتن

اس ام اس سنگین تیکه دار

اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعیین میکند.>>>>>>>>>>>>>>>> انتونی رابیتز

اس ام اس بزرگان

طبیعت درمقابل عهد وپیمان بشری بی اعتناست. جورج نیکولا

اس ام اس بزرگان فلسفی

اگر فرصتها پشت در خانه شما نمی آیند،در دیگری بسازید . . .
(نیلتن بدل)

اس ام اس جملات تکان دهنده

روزهای بارانی
دوست بجای چتریست که باید روزهای
بارانی همراه شما باشد.پل نروی

پیامک سخنان بزرگان

به یکدیگر لبخند بزنید، به همسرتان لبخند بزنید، به شوهرتان لبخند بزنید، به فرزندانتان لبخند بزنید، به یکدیگر لبخند بزنید. مهم نیست آن طرف چه کسی است، اینکار به شما کمک خواهد کرد تا با عشق بیشتری نسبت به یکدیگر زندگی کنید. مادر ترزا

کلیپ های بیشتری ببینید...