پول دار شوید (به راحتی یک چرخاندن یک اسپینر پول دربیارید)

سلام

بیت کوین یک ارز دیجیتاله و الان نرخ هر بی
ت کوین ۷۵۰۰ دلار هست 💰

کار شما استخراج بیت کوین هست. در منزل و با سیستم خودتون …
یا اصطلاحا ماین کردن بیت کوین

همه ارزهای دیجیتال ماین میشن و قابلیت استخراج دارند .

اما با سیستم های مخصوص که در بازار موجوده و بالای ۲۰ میلیون قیمتشونه …
که اون دستگاه ها CPU های قوی دارن و مثلا ۱۰ تا CPU همزمان و به صورت تخصصی بیت کوین استخراج میکنند.

اما یه سایتی بهتون معرفی میشه که برخلاف سایتهای استخراج بیتکوین دیگه نه نیاز به زیر مجموعه دارین و نه هیچ دردسر دیگه…
😳😳😳😳😳😳
فقط با روزی ۲ ساعت کار کردن میتونین ظرف ۱ ماه ۱ بیتکوین از این سایت استخراج کنین.
اره درست شنیدین ظرف ۱ ماه…
این تنها وبسایته که تو ایران برای اولین بار داره بهتون معرفی میشه..
خودم چند ماه تو این سایت فعالیت دارم و چند بار برداشت کردم ….
سایتش خیلی معتبره و تو کل دنیا داره فعالیت میکنه…

سلام

بیت کوین یک ارز دیجیتاله و الان نرخ هر بی
ت کوین ۷۵۰۰ دلار هست 💰

کار شما استخراج بیت کوین هست. در منزل و با سیستم خودتون …
یا اصطلاحا ماین کردن بیت کوین

همه ارزهای دیجیتال ماین میشن و قابلیت استخراج دارند .

اما با سیستم های مخصوص که در بازار موجوده و بالای ۲۰ میلیون قیمتشونه …
که اون دستگاه ها CPU های قوی دارن و مثلا ۱۰ تا CPU همزمان و به صورت تخصصی بیت کوین استخراج میکنند.

اما یه سایتی بهتون معرفی میشه که برخلاف سایتهای استخراج بیتکوین دیگه نه نیاز به زیر مجموعه دارین و نه هیچ دردسر دیگه…
😳😳😳😳😳😳
فقط با روزی ۲ ساعت کار کردن میتونین ظرف ۱ ماه ۱ بیتکوین از این سایت استخراج کنین.
اره درست شنیدین ظرف ۱ ماه…
این تنها وبسایته که تو ایران برای اولین بار داره بهتون معرفی میشه..
خودم چند ماه تو این سایت فعالیت دارم و چند بار برداشت کردم ….
سایتش خیلی معتبره و تو کل دنیا داره فعالیت میکنه…

index.jpg

BTCspinner.io

۱-بعد اینکه رو لینک زدین این صفحه براتون باز میشه روی 👈 REGISTER 👉کلیک کنین
photo_2018-10-08_14-45-15.jpg

۱-بعد اینکه رو لینک زدین این صفحه براتون باز میشه روی 👈 REGISTER 👉کلیک کنین

۳-روی !Play now کلیک کنین و تجارت شیرین و جذابتونو شروع کنین…
(کارتون اینه فقط بچرخونین😊)

ز ۲ روش بیتکوین استخراج کرد..
۱-روش اول با چرخوندن
۲-روش دوم پایین بهتون توضیح میدم👇👇👇
تو صفحه بالای سایت روی سه خط تیره کلیک کنین و وارد گزینه withdrawal بشین این صفحه براتون باز میشه و وقتی عدد کار کردتون یه ۰٫۰۰۰۱ رسید ادرس کیف پولتون رو قسمت BTC Address وارد کنین و برداشت کنین..

گزینه New Instant Faucet کلیک کنین

گزینه Get Code (مستعطیل ابی رنگ) کلیک کنین…

این صفحه باز میشه که رو سمت راست بالا مستعطیل زرد رنگ که تایمر ۵ثانیه صفر شد SKIP AD کلیک کنین…

قسمت Your code یه کد بهتون میده کپی کنین و …

و برگردین رو همین صفحه که مرحله اول باز کردین قسمت Faucet Code کد رو وارد کنین و تیک من ربات نیستم رو بزنین و در نهایت روی گزینه Submit کلیک کنین.

این روش هر یک ساعت تکرار میشه و هربار به دلخواه خودش تعدادی که تعیین کرده بهتون ساتوشی هدیه میده…

بالای سایت روی گزینه withdrawal بشین این صفحه براتون باز میشه و وقتی عدد کار کردتون یه ۰٫۰۰۰۱ رسید ادرس کیف پولتون رو قسمت BTC Address وارد کنین و برداشت کنین..

:hug
برای این که اسپینر اتوماتیک بچرخه
روی صفحه کلیک راست کنید
lnespect elemen

console

تمام کد ها رو پاک کنید این کد ها رو وارد کنید

کد HTML:

function mouseEvent(type, sx, sy, cx, cy) {
  var evt;
  var e = {
    bubbles: true,
    cancelable: (type != "mousemove"),
    view: window,
    detail: 0,
    screenX: sx,
    screenY: sy,
    clientX: cx,
    clientY: cy,
    ctrlKey: false,
    altKey: false,
    shiftKey: false,
    metaKey: false,
    button: 0,
    relatedTarget: undefined
  };
  if (typeof( document.createEvent ) == "function") {
    evt = document.createEvent("MouseEvents");
    evt.initMouseEvent(type,
      e.bubbles, e.cancelable, e.view, e.detail,
      e.screenX, e.screenY, e.clientX, e.clientY,
      e.ctrlKey, e.altKey, e.shiftKey, e.metaKey,
      e.button, document.body.parentNode);
  } else if (document.createEventObject) {
    evt = document.createEventObject();
    for (prop in e) {
    evt[prop] = e[prop];
  }
    evt.button = { 0:1, 1:4, 2:2 }[evt.button] || evt.button;
  }
  return evt;
}
var a = document.getElementsByClassName("spinner")[0],
    b = document.getElementById("speed");
a.addEventListener("mousemove", function(e){console.log("clientX:" + e.clientX +", clientY:" + e.clientY +", screenX:" + e.screenX +", screenY:" + e.screenY +", movementX:" + e.movementX);});

function bootRot(x, y){
    a.dispatchEvent(mouseEvent("mousemove", x, y, x, y));
}

function bootStart(){
    if ((b.innerHTML != "Dragging") && parseInt(b.innerHTML) < 1600){
        var xInicial = 0, yInicial = 0;
       
        // "parseInt(b.innerHTML) < 1600": 1600 is the minimum value in RPMs from which the spinner rotates again.
        // This value can be edited!
       
        for(var ofParent = a; ofParent; ofParent = ofParent.offsetParent){
            xInicial += ofParent.offsetLeft;
            yInicial += ofParent.offsetTop;
        }
       
        var bootWidth = xInicial + a.offsetWidth,
            bootHeight = xInicial + a.offsetHeight;

        var Xs = [xInicial, (bootWidth)/2, bootHeight, (bootWidth)/2], /*[462, 591, 729, 869],*/
            Ys = [(bootHeight)/2, yInicial, (bootHeight)/2, bootHeight], /*[77, 77, 77, 77],*/
            count = 0, speedBoot = 20;
           
        // speedBoot = 20: Time in milliseconds that the mouse pointer would by points (Xs,Ys) forming a perfect circle.
        // This value can also be edited.
       
        a.dispatchEvent(mouseEvent("mousedown", Xs[0], Ys[0], Xs[0], Ys[0]));
       
        bootRot(Xs[0], Ys[0]);
       
        setTimeout(function(){
            bootRot(Xs[1], Ys[1]);
        }, (count++)*speedBoot);
       
        setTimeout(function(){
            bootRot(Xs[2], Ys[2]);
        }, (count++)*speedBoot);
       
        setTimeout(function(){
            bootRot(Xs[3], Ys[3]);
            a.dispatchEvent(mouseEvent("mouseup", Xs[3], Ys[3], Xs[3],  Ys[3]));
        }, (count++)*speedBoot);
    }
}

var bootIntervalId = setInterval(bootStart, 1800);

// bootStart, 20: Time in milliseconds to swing reset after reaching the minimum RPM value.
// This value can also be edited.
// It is recommended that greater values for computers that do not have advanced hardware configuration!

function bootStop(){ // bootStop(): Command stops the execution of the script.
    clearInterval(bootIntervalId);
}


موفق باشید

تصاویر پیوست شده