دانلود آهنگ فیروزه از احمد نیکزاد

دانلود آهنگ فیروزه از احمد نیکزاد
و باری دیگر سورپرایزی فوق العاده و شگفت انگیز از خواننده ای که تو سبک آهنگ هاش طرفدارهای خاص خودش رو داره…صدایی که دلنشینه..این شما و این هم آهنگی که شاعرش میگه: الهی تش بیره هاای هاای یاار یاار بالا محله ره فیروزه، یغیر از سه نفر بیره همه ره فیروزه، اتا یار و قاصد یار ره فیروزه، اتا پیغوم بر و پیغوم بیاره فیروزه از خواننده چمستانی آهنگ محلی احمد نیکزاد
دانلود آهنگ مازندرانی فیروزه با کیفیت فوق العاده و کیفیت خوب
Ahmad Nikzad
Ahmad Nikzad – Firoozeh

دانلود آهنگ فیروزه از احمد نیکزاد

♪♬ ♪♬ ♪♬ ♪♬ ♪♬ ♯♯ ♯ ๑ ♫ ๑ ♯ ♯♯ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪

متن آهنگ فیروزه از احمد نیکزاد

بار دیگر احمد نیکزاد تقدیم میکند ترانه سرا احمد نیکزاد
الهی تش بیره هاای هاای یاار یاار بالا محله ره فیروزه
یغیر از سه نفر بیره همه ره فیروزه
اتا یار و قاصد یار رهفیروزه
اتا پیغوم بر و پیغوم بیاره فیروزه

هاای بره های نشو بویین می بخت ره فیروزه عاشقی بورده می تاج و تخت ره فیروزه
***–+****
بالا محله امشوو هاای هاای یار یار غال و قراره فیروزه
خبر بیمو خواینه بیرن اماره فیروزه خواهش هاکنین اون کت خدا ره فیروزه
جدایی ننگنن اما دتاره فیروزه
های برو های نشو بوین می بخت ره فیروزه عاشقی بورده می تاج و تخت ره فیروزه

ای جانااا هاای به مثل چلچلا هاای هاای یاار

به مثل چلچلا هاای هاای یار یار جیر جیر هاکنم فیروزه ته محله سر دستگیر هاکنم فیروزه تره شی نالی بن زنجیر هاکنم فیروزه شه جوونی ره تی سر پیر هاکنم فیروزه

هاای یبرو های نشو فیروزه عاشقی بورده می تاج و تخت ره فیروزه

فیروزه احمد نیکزاد

دانلود همه آهنگهای احمد نیکزاد
♪♬ ♪♬ ♪♬ ♪♬ ♪♬ ♯♯ ♯ ๑ ♫ ๑ ♯ ♯♯ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪ ♬♪

نوشته دانلود آهنگ فیروزه از احمد نیکزاد اولین بار در تو آهنگ • دانلود آهنگ جدید. پدیدار شد.